วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 53 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม big cleaning day ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button