ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารร่วมลงนามร่วมมือสถานศึกษาปลอดภัย ปี พ.ศ.2565 กับหัวหน้าหน่วยงานราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ทำความร่วมมือสถานศึกษาปลอดภัย ปี พ.ศ.2565 กับหัวหน้าหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องที่อำเภอ ณ อำเภอตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button