ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเรื่องการพนันออนไลน์และแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร และนายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเรื่องการพนันออนไลน์และแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button