ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร และนายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button