ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และระดับ ปวส.

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2565

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button