ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2565

 

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button