ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 WorldSkills Thailand National Competition 2023 สาขามาตรวิทยาด้านมิติ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 WorldSkills Thailand National Competition 2023 สาขามาตรวิทยาด้านมิติ (Metrology) ในนามตัวแทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1 สมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ค 2566
ผลการแข่งขันปรากฎว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ
1. นายสิทธิพล โชคนัติ นักศึกษาสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
2. นายอนุวัฒน์ ทองเกลี้ยง นักศึกษาสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ
1. นางสาวสุกัญญา โพธิสน นักศึกษาสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
2. นางสาวนิศาชล อัปกาญจน์ นักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายชาญชัย ลำงาม
2. นางสาวสุวิมล เวียงคำ
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ จากบริษัทมิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และนับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลเป็นอย่างยิ่ง

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button