ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button