ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานศึกษา และเวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button