วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 52 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายโควิน เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูสาขาวิชาช่างกลโรงงานและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจ นายพัชรพล รัตนะวัล นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนายสิทธิพล โชคนัติ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต เข้ารับการประเมิน และคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตความรับผิดชอบ กลุ่มจังหวัด 9 ณ หอประชุมรักษ์พะยอม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button