วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 51 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และนำสนทนาในเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button