วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 49 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุน นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button