ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการอบรมเกษตรธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเกษตรธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ค่าย กศน. อำเภอตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button