วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 44 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธานวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตระการพืชผล ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button