ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมงานประเพณีบุญเดือนสี่ (บุญผะเหวด)

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมงานประเพณีบุญเดือนสี่ (บุญผะเหวด) ณ อำเภอตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button