ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตระการพืชผล และสถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสุรเกียรติ์ อัจฉฤกษ์ หัวหน้างานความร่วมมือ ร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตระการพืชผล และสถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button