วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 37 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเป็นอย่างดี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button