ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครูลูกเสือ และนักเรียนลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button