วารสาร ประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 นายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นายสว่าง สัตย์ธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button