ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โอกาสดีทางการศึกษามาถึงแล้ว สำหรับนักเรียนกำลังเรียนชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าทุนเรียนฟรี 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) ปวช. 6,500 บาท/เดือน ,ปวส. 7,500 บาท/เดือน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button