วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการชมรมฯ ประชุมชมรมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button