วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ เข้ารับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button