วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพงานกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญและ ผู้บังคับบัญชาวิสามัญดีเด่น ประจำปี 2565 สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button