ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET ) ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET ) ประจำปีการศึกษา 2565

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button