ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครู นิเทศการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ณ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button