ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายกรวิทย์ สระประไพ รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายวีระยุทธ คำวัน หัวหน้าแผนกช่างยนต์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ปั้มน้ำมัน บริษัทอุบล-ตระการ ปิโตรเลียม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานโดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มีนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์และรถยนต์ บริการข้อมูลในการเดินทางไปยังแหล่งที่ท่องเที่ยว ให้บริการน้ำดื่มและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อป้องกันและลดอุบัติภัยการจราจรตามเส้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button