ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนครูนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา กับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 4 ลำดับที่ 1 ระดับ 4 ดาว คะแนนสูงสุด 92.78 และไปต่อระดับชาติต่อไป

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button