ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประธานจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32 ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การแข่งขัน โดยคณะกรรมการ ครูผู้ควบคุม นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button