ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill)

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) รุ่นที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
รูปภาพเพิ่มเติม

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button