ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการประชุมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button