ข่าวประชาสัมพันธ์

p
panyawatn
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุฯ ครูผู้ช่วย สอศ.
May 2, 2022
Save
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุฯ ครูผู้ช่วย สอศ.
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นายศิริวัฒน์ ทวีแสง ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
May 24, 2022
Save
ขอแสดงความยินดีกับ นายศิริวัฒน์ ทวีแสง ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
June 13, 2022
Save
โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
June 22, 2022
Save
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
May 5, 2022
Save
ประกาศ แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง การรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษามีปัญหาผลการเรียน
May 25, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง การรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษามีปัญหาผลการเรียน
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัดอุบลราชธานี
June 14, 2022
Save
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัดอุบลราชธานี
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก "26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
June 24, 2022
Save
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก "26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 3 อัตรา
May 12, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 3 อัตรา
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
June 3, 2022
Save
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล หลอมบุญ หล่อเทียน เยือนชุมชนคนทำเทียน ประจำปี 2565
June 11, 2022
Save
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล หลอมบุญ หล่อเทียน เยือนชุมชนคนทำเทียน ประจำปี 2565
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
June 27, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ