ข่าวประชาสัมพันธ์

จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
แจ้งกำหนดการจัดทำทำสัญญากู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565
August 5, 2022
Save
แจ้งกำหนดการจัดทำทำสัญญากู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กำหนดการจัดทำทำสัญญากู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565
August 4, 2022
Save
กำหนดการจัดทำทำสัญญากู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอบรมและประเมินแผนธุรกิจ
August 4, 2022
Save
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอบรมและประเมินแผนธุรกิจ
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรม Day Camp ลูกเสือวิสามัญ
August 3, 2022
Save
กิจกรรม Day Camp ลูกเสือวิสามัญ
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "โนนแม่เมาะเกมส์"
August 2, 2022
Save
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "โนนแม่เมาะเกมส์"
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "โนนแม่เมาะเกมส์"
August 2, 2022
Save
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "โนนแม่เมาะเกมส์"
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "โนนแม่เมาะเกมส์"
August 2, 2022
Save
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "โนนแม่เมาะเกมส์"
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "โนนแม่เมาะเกมส์"
August 2, 2022
Save
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "โนนแม่เมาะเกมส์"
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "โนนแม่เมาะเกมส์"
August 2, 2022
Save
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "โนนแม่เมาะเกมส์"
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
July 28, 2022
Save
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
July 27, 2022
Save
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "โนนแม่เมาะเกมส์"
July 27, 2022
Save
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "โนนแม่เมาะเกมส์"