คำสั่ง ประกาศ

จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่องกำหนดวันตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
May 2, 2022
Save
ประกาศ เรื่องกำหนดวันตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
May 11, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 3 อัตรา
May 12, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 3 อัตรา
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
June 27, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
May 24, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
May 2, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
May 2, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง กำหนดการการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่
May 11, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง กำหนดการการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง กำหนดการ รับชุดและอุปกรณ์แต่งกายนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
May 2, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง กำหนดการ รับชุดและอุปกรณ์แต่งกายนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ รายชื่อผู้เรียนระดับ ปวช.๑ และปวส.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
April 25, 2022
Save
ประกาศ รายชื่อผู้เรียนระดับ ปวช.๑ และปวส.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕