จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งมอบผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น
July 5, 2022
Save
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งมอบผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
June 29, 2022
Save
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู ร่วมต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
June 29, 2022
Save
คณะครู ร่วมต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา
June 29, 2022
Save
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
June 27, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก "26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
June 24, 2022
Save
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก "26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
June 22, 2022
Save
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
June 22, 2022
Save
กิจกรรม เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ "คลังอุบล Meet You"
June 20, 2022
Save
โครงการ "คลังอุบล Meet You"
กิจกรรม
กิจกรรม
พิธีไหว้ครูช่าง และไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนความรู้แก่ศิษย์ และมอบทุนการศึกษา
June 17, 2022
Save
พิธีไหว้ครูช่าง และไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนความรู้แก่ศิษย์ และมอบทุนการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
June 15, 2022
Save
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมผู้ปกครองและคณะครู มอบเสื้อให้กับตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
June 15, 2022
Save
ชมรมผู้ปกครองและคณะครู มอบเสื้อให้กับตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา