วัน: 29 มิถุนายน 2022

จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
June 29, 2022
Save
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
คณะครู ร่วมต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
June 29, 2022
Save
คณะครู ร่วมต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา
June 29, 2022
Save
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา