วัน: 15 มิถุนายน 2022

จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
June 15, 2022
Save
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ชมรมผู้ปกครองและคณะครู มอบเสื้อให้กับตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
June 15, 2022
Save
ชมรมผู้ปกครองและคณะครู มอบเสื้อให้กับตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา