วัน: 8 มิถุนายน 2022

จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพิธี รำลึกพระคุณครู เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
June 8, 2022
Save
ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพิธี รำลึกพระคุณครู เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดศรีโพธิ์ชัย
June 8, 2022
Save
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดศรีโพธิ์ชัย