เดือน: มิถุนายน 2022

จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
June 29, 2022
Save
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
คณะครู ร่วมต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
June 29, 2022
Save
คณะครู ร่วมต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา
June 29, 2022
Save
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
June 27, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก "26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
June 24, 2022
Save
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก "26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
June 22, 2022
Save
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรม เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
June 22, 2022
Save
กิจกรรม เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการ "คลังอุบล Meet You"
June 20, 2022
Save
โครงการ "คลังอุบล Meet You"
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
พิธีไหว้ครูช่าง และไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนความรู้แก่ศิษย์ และมอบทุนการศึกษา
June 17, 2022
Save
พิธีไหว้ครูช่าง และไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนความรู้แก่ศิษย์ และมอบทุนการศึกษา
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
June 15, 2022
Save
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ชมรมผู้ปกครองและคณะครู มอบเสื้อให้กับตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
June 15, 2022
Save
ชมรมผู้ปกครองและคณะครู มอบเสื้อให้กับตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัดอุบลราชธานี
June 14, 2022
Save
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัดอุบลราชธานี