วัน: 23 พฤษภาคม 2022

จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมนต์ทิรา อัจฉยา ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี และนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
May 23, 2022
Save
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมนต์ทิรา อัจฉยา ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี และนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
May 23, 2022
Save
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นายมนตรี ธรรมขันธา หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ ในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
May 23, 2022
Save
ขอแสดงความยินดีกับ นายมนตรี ธรรมขันธา หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ ในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา