วัน: 2 พฤษภาคม 2022

p
panyawatn
Google Workspace for Education
May 2, 2022
Save
Google Workspace for Education
p
panyawatn
Microsoft Office 365 for Education
May 2, 2022
Save
Microsoft Office 365 for Education
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่องกำหนดวันตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
May 2, 2022
Save
ประกาศ เรื่องกำหนดวันตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
May 2, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง กำหนดการ รับชุดและอุปกรณ์แต่งกายนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
May 2, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง กำหนดการ รับชุดและอุปกรณ์แต่งกายนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
May 2, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
p
panyawatn
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุฯ ครูผู้ช่วย สอศ.
May 2, 2022
Save
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุฯ ครูผู้ช่วย สอศ.