home-background
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
By จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องกำหนดวันตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องกำหนดวันตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
By จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่องกำหนดวันตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
By จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 3 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 3 อัตรา

By จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 3 อัตรา
สุนันต์ สุขเจริญ
กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
กิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา"
กิจกรรมส่งเสริมเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา"
สุนันต์ สุขเจริญ
กิจกรรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยและกิจกรรมรดน้ำดำหัว “เทคนิคตระการชุ่มเย็น ครอบครัวเป็นสุข “
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยและกิจกรรมรดน้ำดำหัว “เทคนิคตระการชุ่มเย็น ครอบครัวเป็นสุข “
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
May 12, 2022
Save
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
May 5, 2022
Save
จีระศักดิ์ เขียวเเก้ว
ประกาศ เรื่อง กำหนดการ รับชุดและอุปกรณ์แต่งกายนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
May 2, 2022
Save
ประกาศ เรื่อง กำหนดการ รับชุดและอุปกรณ์แต่งกายนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระบบสารสนเทศ
Google Workspace for Education
Save
p
By panyawatn
http://Google%20Workspace%20for%20Education
ระบบสารสนเทศ
Microsoft Office 365 for Education
Save
p
By panyawatn
http://Microsoft%20Office%20365%20for%20Education