Browsing Tag

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2564

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ขอเชิญผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 "เข้าร่วมประชุมออนไลน์" โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา…