Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอาชีวะจิตอาสา จัดทำคลองระบายน้ำ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 แผนกวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคตฃนิคตระการพืชผล ออกบริการโครงการอาชีวะจิตอาสา จัดทำคลองระบายน้ำโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ดอนใหญ่ อำเภอ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

แสดงความยินดี กับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ให้โอวาทจากท่าน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาศ ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประกาศผลการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล…

นายวชิระ สีทน ตำแหน่งครู รับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายวชิระ สีทน ตำแหน่งครู เข้ารับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. นายวิเชียร บุญลี

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รับสมัครเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (ชาย)

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รับสมัครเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (เพศชาย) ชื่อตำเเหน่ง   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  อัตราเงินเดือน 7,460 บาท