Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ยินดีต้อนรับนายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ)

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ยินดีต้อนรับนายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ)

กิจกรรม วันสถาปนากิจการลูกเสือไทย

เนื่องจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ทางวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้จัดนักศึกษาลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม

เทคนิคตระการ่วมใจ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล

กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา