กิจกรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยและกิจกรรมรดน้ำดำหัว “เทคนิคตระการชุ่มเย็น ครอบครัวเป็นสุข “

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยและกิจกรรมรดน้ำดำหัว “เทคนิคตระการชุ่มเย็น ครอบครัวเป็นสุข “ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

108
Comments
Loading...