เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และดร.ปณชัย เพชรปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และดร.ปณชัย เพชรปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดยมีนายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ให้การตอนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

180
Comments
Loading...