กิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 เมษายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายกรวิชญ์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการอำเภอตระการพืชผล ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

127
Comments
Loading...