วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรณีพิเศษโควตา(เพิ่มเติม) ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

199
Comments
Loading...