วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา โดยมี นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะกรรมการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบซึ่งในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการทดสอบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในครั้งนี้ด้วย

146
Comments
Loading...