นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเชิดชูเกียรติ คนดี คนเก่ง

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเชิดชูเกียรติ คนดี คนเก่งของวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลและแสดงความยินดีกับตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. และ ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ที่จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 18-26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

158
Comments
Loading...